Innlegg

Mysteriet i trua

Visjonen i oss, ikke "virkeligheten", er virkeligheten.

To søstre

ØKSA OG ISHAVET

Alt lyset du ikke ser