lørdag 15. februar 2020

Januar - å lytte eller lese?

Januar var reise, jobbe, reise, jobbe.... Eg bestemte meg for å prøve Storytel sidan det blei lange flyturar, venting og kanskje problem med å sovne om kvelden etter travle dagar.

Det blei ei litt overraskande oppleving. Det starta med Tore Renberg som sjølv leste boka si VI SES I MORGEN. Renberg les godt. Eg koser meg. Flyturen går fort og eg sovnar om kvelden med smil om munnen. Men når eg no skal tenke på boka, hugsar eg lite namn, mest bare stemning og sidan eg er kjent i området dette foregår ser eg for meg både skogen, Gosen og blokkene. Eg likte boka, men er usikker på om eg kjem til å lese dei som følgjer etter.


Den neste eg skulle lytte til var Ken Follett: STORMENS TID del 1. Det er Nils Ole Oftebro som les. No sakna eg ei bok. Det var kjekt nok å høyre, men det blei så mange detaljar som eg måtte lytte meg gjennom og som eg nok hadde juksa litt med i ei bok. Eg tok meg i å tenkje på andre ting, blei opptatt av noko eg såg rundt meg. Men eg sovna fort av lesinga, både på fly og i senga. Det skal Oftebro og Follett ha. Har ein mistanke om at eg hadde likt denne veldig godt som bok eg kunne stoppe opp, tenke, lese, skumme...

Den siste av lydbøkene var Olav Vesaas som las si eiga bok om faren Tarjei Vesaas. Den likte eg! Til og med så godt at eg blei heilt fortvila over at eg ikkje kunne sette strek i margen eller notere ned gode sita. Det endte opp med at eg kjøpte boka. Altså kjem eg til å lese den ein gong til og skrive om den.

Utover desse har eg lytta til ein Storytelpodkast om Edvard Hoem og ein om Jon Fosse. Begge heilt ok.

Konklusjonen er nok at eg ikkje er heilt klar for lyttebøker akkurat no. Utvalet mangla dei bøkene eg hadde lyst på. Men smaken min er kanskje litt sær så det kan hende det seier lite om Storytel. I tillegg liker eg nok å ha teksten i handa.
søndag 19. januar 2020

Alle har eit forhold til jula - julefortellingar

Då eg hadde kjøpt meg kindle måtte eg teste ut korleis eg skulle bestille bøker på norsk. Ei av dei på tilbod var "Julefortellinger". Eg var ikkje så opptatt av å lese boka, bare å laste den ned.

Jula 2019 tok eg meg tid til å lese tekstane. Det var ei blanda oppleving. Hjå nokre er koblinga til jul kanskje litt tynn. Boka startar med Harstad si einsame historie frå Jæren. Stille, ekte og trist. Men det er er håp.
Rottehistoria til Anne B. Ragde er lun med lang hale og mykje einsemd.
Flatland tar tak i jula og saknet etter den som er borte. Brown skildrar òg einsemd og møte mellom menneska.
Mellom linene i Hagerup sin varme juletekst ligg det noko sårt. Jansson si herlege Mummihistorie er til å fryde seg over kvar jul.
Bjørnstad fortel om det å vere glad i nokon utan at det blir noko av det.
Tolstoj sin skomakar er ein klassikar som held seg gjennom tida.
Lindell gjev oss litt førjulskrim.
Undset sin historie var både trist og vakker. Om barn og forståing.
Prøysen toler òg tida. Ein tekst om livet og den som stiller opp.
Egeland og trua på jula.
Piken med svovelstikkene fekk avslutte forteljingane. Den er aldri feil.

Oppsummert: Dei gamle er eldst, men det er nokre yngre som òg kjem til å bli tatt fram igje.

 1. Johan Harstad: Myk pakke. Ei forteljing om einsemd. Vâr og sterk.
 2. Anne B. Ragde: Og de skotter. Om einsemd. Rotter kan òg vere selskap
  • Helga Flatland: Den første jula. Om sakn. Å mangle ein i jula. Fin historie
  • Larry Brown: God jul, Scotty. Gamal, men like fin.
  • Merethe Lindstrøm: Snekkeren
  • Klaus Hagerup: Nå har vi det hyggelig
  • Tove Jansson: Grantreet
  • Ketil Bjørnstad: En julefortelling
  • Tom Kristensen:Nissen finnes
  • Christian Valeur: Ventepølse på julekvelden
  • L. Tolstoj: Den fremmede gjesten
  • Unni Lindell: Hjemmelaget vin til jul
  • Sigrid Undset: Høste juletre
  • Alf Prøysen: Matja Madonna
  • Tom Egeland: En kveld i desember
  • H.C. Andersen: Den lille piken med svovelstikkene

  ---
  Tittel: Julefortellinger
  Forfattar: diverse
  Forlag: Aschehoug
  År: 2013
  Ebok

  lørdag 4. januar 2020

  Det andre namnet - ei sakte lesing av Jon Fosse

  Kva gjer ein når har lyst til å lese ei bok ein reknar med kan bli ei utfordring? Jo, ein spør på facebook om andre vil lese saman med seg. Det viste det seg at fleire ville lese "Det andre namner" av Jon Fosse. Dette er dei to første bøkene i septologien Jon Fosse har planlagt.
  Vi starta 1. november og var stort sett ferdig då desember var omme. Vi las ca 50 sider i veka. Det er ikkje avsnitt og kapittel i boka så sidene blei tilfeldige. Teksten driv seg heile tida framover utan punktum, men med mange komma. Store bokatavar dukka det bare opp ved namn, Mannen, Systera, Kvinna, Gud, Asle, Guro, Ales osb.

  I starten tenkte eg at eg trengte ei namnekart for kor høyrte dei heime desse folka med dei same namna? Men etter kvart forstod eg og det gjorde ingenting om dei heitte det same. kanskje det var dei same folka? Kanskje ikkje?

  Vi møter målarkunstnaren Asle som bur i Dylgja. Han er vi inne i hovudet til. Her er tankar og draumar både bakover og framover i tid. Så høyrer vi mykje om ein annan Asle. Han er òg kunstmålar, men alkoholisert. Han bur i Bjørgvin. Åsleik, naboen, er stadig tilstades i fortellinga. Desse folka òg fleire med tvinnar seg inn i historia. Den unge forelskinga, den utfordrande kvinna, snøen, hunden, sterke barndomsminne.
  Lesinga blei som pulsslag. Eg blei meldt ut av travelheita medan eg las. Skulle eg vandre saman med Asle måtte eg vere tilstades i tankespranga hans.

  Handlinga i boka er lagt til førjulstid. Asle er enkemann og saknar kona Ales. Han gjer seg klar til kunstutstillinga han skal ha i Bjørgvin rett før jul.
  Han grublar mykje over einsemd, tru og tvil. I kunsten er han dregen mot det mørke. At vi skal sjå stripa av lys i mørkret. Tankane mine går til Jan Groth sitt sceneteppe på Det norske teatret. Heilt svart, med ein tynn gullfarga strek. Det lyser i sitt mørke. Asle kallar biletet han held på med for Andreaskross. Ei av medlesarane las om andreaskross i ei bok om Koftearven av Annemor Sundbø. Spennande.
  Å tegne et krossmerke regnes som vern mot det onde og var vanlig i gammel folketro (koftearven av Annemor Sundbø) I Norge kunne det forekomme at man slo et kors i lufte, skrittet opp et kors...eller malte kryss og kors med kritt eller tjære på dører eller vegger. Dette var ei tid hvor forsikringsselskaper ikke eksisterte..Når vi idag sier vi tilgir, og setter en strek over noe, ble det i fortida tegnet et kryss i lufta. .. Runetegnet X betyr gave eller den givende. X-en kalles også Andreaskorset. Apostelen ville prøve å oppnå salighet og slippe å bli korsfestet på samme måte som Jesus, sin høye herre og Guds sønn. Derfor kalles også Andreaskorset for ydmykhetens kors"
  Det er mange tankar mellom kvar replikk i boka, så då er det heilt naturleg at spørsmålet frå Åsleik om Asle vil feire jul med han og Systera, fører til ei nydeleg julefortelling i tankane til Asle før han svarar.

  Asle grublar mykje på kva tru er, Finst Gud? Var Gud til før mennesket skapte han? Viss Gud er nokon stad så er han i mørkret. Asle snakkar om at Gud ikkje finst, men han er (2.mos. 2,14). Gud er inni han. Han er òg opptatt av havet som ein stad der Gud er. Skildringane av korleis han bruker pusten når han bed, er reine meditasjonen.

  Ved at vi las såpass sakte og fekk kommentert undervegs, opna teksten seg for andre tolkingar enn dei eg såg første gongen. Det var ein kjekk måte å lese på. Eg gjer det med glede når neste bok kjem ut òg. Det vil seie omtrent på same tid i 2020. Så vil du bli med, dukkar det nok opp ei facebookgruppe med namnet " Vi les: Eg er ein annan"

  Som Asle seier på s.469:
  ... den diktinga eg likar å lesa, det er ikkje det den beintfram seier om det eller det som er viktig, men det er noko anna, noko som talar taust i og attom setningane,...
  ----
  Tittel: Det andre namnet. Septologien I-II
  Forfattar: Jon Fosse
  År: 2019
  Forlag: Samlaget
  Sidetal: 514
  --
  Eg er ein annan. Septologien III-V er forventa i oktober 2020
  Eit nytt namn. Septologien VI-VII er forventa i september 2021

  mandag 30. desember 2019

  Både trass og tru

  Bjørn Eidsvåg er frå Sauda, har fått bedehuset og kristendommen inn med morsmjølka. Her har han det godt. Dei vaksne har mykje omsorg. Han trives der. men så kjem ungdomstida, popmusikken og spørsmåla. Då er det ikkje like lett å vere ein del av bedehusmiljøet. Folkets hus freista...

  Bjørn vel å studere teologi, praktiserer på Lier psykiatriske sjukehus, men blir meir og meir rockepresten. Ein tittel han ikkje liker. Men å arbeide med musikk trives han med.
  Trua grublar han over. Kva trur eg på? Kan eg stå for dette?

  Eg opplever han som ein mann som kanskje mest av alt kunne tenkt seg å slutta å tru, men så vil liksom ikkje trua sleppe taket i han. Altså måtte han ta tak i ka det er han trur på og ka det er han kan stå for. Han er fascinert over opprøraren Jesus. Av han som seier at kjærleiken er størst. Større enn oss. Tru er engasjement og tillit.
  Av og til verkar det som om songtekstane har tak i hjarta hans, medan han sjølv rotar rundt i hjernen på leit etter trua. Tekstane loddar djupare.

  1.Joh.4.16: "Gud er kjærleik, og den som blir i kjærleiken, blir i Gud og Gud i han."
  Vi menneske kan ikkje leve utan illusjonar, forteljingar, draumar og tru, meiner Eidsvåg.


  Eg las "Det andre namnet" av Jon Fosse samstundes med denne. Dei spegla kvarandre. To heilt ulike bøker som grubla rundt, tru, draumar, livet og kunsten.

  Det er interessant og gjenkjennande å lese.

  Språket i boka er til tider kjedeleg. Det blir veldig rettlina. Litt som dei gamle stilane vi skreiv. Men alt i alt: verd å bruke tid på.

  ---
  Tittel: Tro og trass
  Forfattar: Bjørn Eidsvåg
  År: 2019
  Forlag: Aschehoug
  e-bok


  søndag 29. desember 2019

  Drapet på Entry Island

  Eg greier ikkje å la det vere. Eg må bare rydde tid kvar gong eg oppdagar ei bok av Peter May. Eg trives i krimuniverset hans.

  Denne gongen er det frå Canada. Sime Mackenzie er kriminaletterforskar i Montreal. Slekta han kjem frå, er innvandrarar frå Hebridane. Han er difor tospråkleg i eit fransktalande område. Dette er hovudgrunnen til at han får bli  med til Entry Island for å etterforske eit brutalt drap. Denne øya er engelsktalande, då folket herifrå kjem frå Skottland/Hebridane. Dei andre etterforskarane er franskspråklege.

  Enka etter den drepte, verkar så kjent for Sime, men han er sikker på at han aldri har møtt henne før...

  Denne gongen skal vi i tillegg til å løyse ei krimgåte, gå bakover i historia. Vi får glimt frå utrenskinga som skjedde på Hebridane på 17-1800-talet. Det var nesten ei like sterk historie som sjølve krimhistoria. Eg visste ingenting om Highland Clearances.

  Boka var ei ekte Peter May bok og eg storkoste meg som alltid. Og lærte altså noko nytt.

  Peter May har skrive litt i bloggen sin om kvifor han laga denne historia. Det finn du her.

  --
  Tittel: Drapet på Entry Island
  Original tittel: Entry Island (2014)
  Forfattar: Peter May
  Omsett av: Ragnhild Aasland Sekne
  Forlag: Goliat
  År: 2019