Innlegg

Stjernenes knitring

Dei døde - James Joyce

304 dager av Simon Stranger

Innanfor margane. Om å lese og skrive

Åh, William! Åh, Elizabeth Strout!

Spania - historien, kulturen og menneska

HEIMAT - Et tysk familiealbum

Tre kvinner: Den eine ung, den andre gamal og den tredje - heile livet

Ulyzes - å sitje ved nabobordet og smuglytte til to eldre menn

Hard realisme og magiske glimt - Stargate

Einsam og skrøpeleg. Javel. Men ein lever.

Kva er livet idet det flaksar forbi? Til fyret

Ekteskapet mellom himmel og helvete.

Jeg svikter deg aldri, sa Peter May, men....

Ekko og Narcissus. Og du og eg.

Underveis - vandring mellom tru og tvil

Ein skatt i adventstida

Tilegnes ensomheten - Komposisjoner av lys

Sint, sår, stormande, sterk og svak - Abid Raja

Svanemordet - K2 og Patricia rotar seg borti kald krig og stolte menn

Mona Lisa, Hitler og Enzo