Innlegg

På vandring, lengtande og samstundes vitande. Patti Smith.

Åh, desse lesande og fiskande islendingane!