Innlegg

Einsam og skrøpeleg. Javel. Men ein lever.

Kva er livet idet det flaksar forbi? Til fyret

Ekteskapet mellom himmel og helvete.

Jeg svikter deg aldri, sa Peter May, men....