Innlegg

Kva er det norske? Fins det?

Humor, villskap og Zazie i Paris.

Northanger Abbey av Jane Austen