Innlegg

Cahor, Paris, katakomber, Enzo og mord.

Mannebok eller ei stor bok om menneske og maktene?