Innlegg

Over havet

Snakk sant om livet

Menneske og møll

Mor og far. Og ei klassereise

22.juli 2011 - og ti år etter