K2 og Patricia - krim frå den tida då alt gjekk litt saktare

Hans Olav Lahlum, for mange kjent som sjakk-kommentator, skriv bøker i høgt tempo. I 2010 skreiv han den første kriminalromanen med K2 og Patricia i hovudrolla. Etter det har det jamnleg kome bøker om desse to.
2010: Menneskefluene
2011: Satelittmenneskene
2012: Katalysatormordet
2012: De fem fyrstikkene
2013: Kamelonmenneskene
2014: Maurtuemordene
2015: Haimennesket
2016: Sporvekslingsmordet
2018: Isbjørngåten

Litt tilfeldig kom eg over "Menneskefluene" for nokre år sidan på ebokbib. Eg blei fort glad i denne formen for krim. Vi er tilbake til slutten av 60-talet og sklir etterkvart over i 70-talet. Det er tida då vi hadde grå telefon i gangen og vi sendte brev i posten. Det fantes til og med menn som brukte hatt og var skeptisk til å trille barnevogn og lage mat.
Alt gjekk saktare og det gjer det i kriminalromanen til Lahlum òg. Politimannen Kolbjørn Kristiansen, K2, og den unge skarptenkande veninna, Patricia, ventar på telefonar, et middag i hus med stuepiker (kjente det blei rart med stovejenter....) og løyser kriminalsaker ved å pusle saman det dei får inn av informasjon. Folk blir drept, men det er ikkje fokus på blod og vold, men på jakta etter løysinga. Kven kan ha gjort det? Kvifor? Ofte får vi historiane til desse menneska og ser det tragiske og kan forstå deler av handlinga til forbrytaren.
Patricia og K2 er svært forskjellige. Han er, etter kvart, den berømte politietterforskaren som løyser vanskelege mordsaker. Ho er løyndomen han har. Ei ung kvinne i rullestol som han treng for å tenke klart og løyse gåtene. Ho stiller andre spørsmål, ser andre løysingar enn han. Han handlar. Ho tenkjer. Men verda veit ikkje om denne ekstra hjelpa til K2.

MAURTUEMORDENE
I august oppdaga eg at det var kome ei ny bok om desse to. Denne kunne jo vere kjekk å ha med på reise, tenkte eg. Men det var trøbbel med å få ho som ebok. Litt sur blei eg sitjande å rulle nedover for å sjå om det var ei anna bok av Lahlum eg fekk lyst på. "Maurtuemordene" las eg. Sjekka vaskesetelen og oppdaga til mi store overrasking at det var ei bok om K2 eg hadde gått glipp av.

Ei teologistuderande ung kvinne blir drept. Ei jazzsongerinne blir drept. Ei rik ung kvinne blir drept. Ei ung muslimsk kvinne blir drept. K2 leiter etter kva som er fellesnemnaren for desse kvinnene. Samstundes er denne boka annleis enn dei andre ved at vi heile tida får tankane til forbrytaren. Utan at vi greier å gjennomskode kven han er.  Han legg igjen eit lite bilete av ein maur ved kvart kvart lik. Ein anonym, arbeidande maur. Kven ser han? Det vi tidleg får vite er at han har svært god hørsel. Noko som ikkje bare er til glede. Han har høyrt ka kvinner seier om han, heilt frå han var liten til i dag. Ord som det ikkje var meininga han skulle høyre.

Lahlum dreg oss med inn i konservative kristne miljø. Miljø der mykje blei sett på som Guds straffedom. Til og med sorga over å miste ei dotter, kan gøymast bak det. Vi møter andre miljø òg. Club7, overklasseheimen og innvandrarheimen.
Først er trådane ganske forvirrande, så stramar nettet seg, men eg blei overraska på slutten.

ISBJØRNGÅTEN
Så var det den eg eigentleg var på jakt etter, "Isbjørngåten". Den kom som ebok til slutt. 2018 utgåva av K2 og Patricia. Eller rettare sagt 1973-utgåva.
For å løyse ei kidnappingshistorie i 1973 hamnar vi så langt tilbake som tidleg på 1900-talet. Det viser seg at det er ein mektig forretningsmann, Isbjørnen, som er far til tenåringen som er forsvunnen. I 1933 opplevde den same mannen at det eldste barnet òg blei kidnappa, vel eit år gamalt. Desse to historiane blir fletta saman i jakta på kven som visste om at Isbjørnen hadde eit barn til. Kven hata mannen sterkt nok til å gå så langt, både den gongen og no? Vi får landssvik, økonomisk svik. Og kjærleik.
Denne gongen får vi meir ei fortelling om fortida, om val som endrar folk og kor lenge hat og sorg kan sitje fast i oss, enn ein kriminalroman. Vi møter òg denne gongen familiar frå forskjellige sosiale lag. Menneske det har gått godt med og menneske som det ikkje har gått så godt med. Kva gjer val vi foretar oss i pressa situasjonar med oss?
Sjølv om eg oppfattar denne boka meir som ein roman enn ein typisk kriminalroman, så er det ein spennande roman. Historia dreg meg vidare. Eg vil vite. Eg grublar saman med K2 og Patricia. Eg kan ikkje sjakk, men det kjennes som om brikker blir flytta, står i vegen for kvarandre, fell saman og opnar for andre utgangar.
Men ein ting skurrar for meg. Forholdet mellom K2 og Patricia. Dei har vore kjærastar. Det er slutt, men det er som Lahlum ikkje veit ka han skal gjere med dei to. Kan ikkje Patricia bli meir enn spydig og genial? Kvifor snakkar dei ikkje utover krimsakene?
Men trass det, eg har ikkje noko i mot ei bok til om desse to.
---
Forfattar: Hans Olav Lahlum
Tittel: Maurtuemordene
Utgitt: 2014
-
Tittel: Isbjørngåten
Utgitt: 2018

Forlag: CappelenDamm
ebokKommentarer